Brexit Update

Op 29 maart 2019 verlaat, uitgaande van de huidige informatie, het Verenigd Koninkrijk de EU. Afhankelijk van welke vorm wordt gekozen zal het uittreden tot gevolg hebben dat er geen of beperkt vrijhandelsverkeer mogelijk zal zijn.

Handelsstromen naar en van het UK zullen in dat geval onder douane-toezicht plaatsvinden. Dit zal, grofweg, vergelijkbaar zijn met exporteren naar cq. importeren vanuit b.v. Noorwegen of andere landen buiten de EU zoals b.v. USA of China.

Waar nu nog een relatief vrij verkeer van goederen en weinig (fysiek en administratief) oponthoud van toepassing is zal dat bij een Brexit niet het geval zijn. Een Brexit zal, in meer of mindere mate, leiden tot meer documentatie en administratieve handelingen evenals fysiek oponthoud aan de betreffende grenzen.

U dient er rekening mee te houden dat een Brexit tot gevolg kan hebben dat er b.v. invoerrechten worden geheven over uw goederen welke u naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk verstuurd. Tevens dient u zich als bedrijf voor te bereiden door een aantal formaliteiten te doorlopen en af te handelen teneinde goed beslagen ten ijs te komen.

Bedrijven die reeds exporteren naar en/of importeren van landen buiten de EU zullen bekend zijn met de formaliteiten, documentatie en verantwoordelijkheden. Voor hen wordt het Verenigd Koninkrijk “een van de landen buiten de EU”. Voor bedrijven die niet of onvoldoende bekend zijn met handel buiten de EU hebben we getracht e.e.a. zo feitelijk en helder mogelijk weer te geven.

Een Brexit is vervelend maar, mits u zich goed voorbereid en de formaliteiten en documentatie correct uitvoerd danwel (deels) uit laat voeren, niet onoverkomelijk daar waar het uw internationale handel betreft.

De Kamer van Koophandel www.kvk.nl , de Belastingdienst/Douane www.belastingdienst.nl en de EVO-FENEDEX www.evofenedex.nl kunnen u van gedetaileerde informatie voorzien.

Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben neemt u dan gerust contact met ons op!