Condities/Downloads

Als expediteur hecht ForestField er grote waarde aan haar klanten zo volledig mogelijk voor te lichten.

Zaken doen, of het nu binnen Nederland of internationaal is, blijft uiteindelijk een kwestie van vertrouwen en gunnen. U geeft in goed vertrouwen uw transport aan ons uit handen, wij garanderen u de best mogelijke afhandeling daarvan. Om voor u en ons ook de formele kant (verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden etc.) helder te hebben kunt u hier de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) downloaden. De Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) zijn van toepassing op alle werkzaamheden van ForestField Logistics B.V.

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC). De Incoterms zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. 
Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms. De INCO-Terms kunt u hier downloaden. Downloads: